Ślub Konkordatow

Ślub Konkordatowy. Co to jest ? Formalności – Poradnik

ŚLUB KONKORDATOWY

ŚLUB KONKORDATOWY – CO TO TAKIEGO ?

Wiele osób zastanawia się czym jest Ślub Konkordatowy , Spieszymy z wyjaśnieniem . Ślub konkordatowy jest to ceremonia zaślubin odbywająca się w kościele katolickim zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Jest to forma małżeństwa, która ma szczególne znaczenie dla osób wyznających katolicyzm. Nazwa „konkordatowy” odnosi się do konkordatu – umowy między Stolicą Apostolską a państwem, regulującej status Kościoła katolickiego w danym kraju. Po ślubie konkordatowym w Polsce, para małżeńska powinna zadbać o rejestrację małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Duchowny, który przewodniczył ceremonii, ma obowiązek dostarczenia niezbędnych dokumentów do USC w ciągu 5 dni od ślubu. 

Ślub konkordatowy w Plenerze
Ślub konkordatowy

ŚLUB KONKORDATOWY – KTO GO MOŻE WZIĄĆ

Ślub konkordatowy jest szczególnym aktem, który może być zawarty przez osoby pełnoletnie wyznające katolicyzm i spełniające odpowiednie wymagania kościelne. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, para musi być ochrzczona, bierzmowana i przejść przez przygotowanie przedmałżeńskie. Istnieją jednak pewne wyjątki od tych reguł. Dla przykładu, kobieta, która ukończyła 16 lat, może zawrzeć ślub konkordatowy, ale wymaga to zgody sądu. Podobnie, gdy osoby związane więzami spowinowacenia pragną zawrzeć związek małżeński, konieczna jest decyzja sądu. Ważne jest także, aby para nie była ze sobą spokrewniona w linii prostej. Te kryteria są również stosowane przy zawieraniu małżeństwa cywilnego.

Ślub konkordatowy Kościół
Ślub konkordatowy

ŚLUB KONKORDATOWY Z OBCOKRAJOWCEM

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem w Polsce wymaga dodatkowych procedur i załatwienia pewnych formalności. Poniżej znajduje się obszerny opis kroków, które należy podjąć w takiej sytuacji:

 1. Dokumenty tożsamości: Obcokrajowiec, który pragnie zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce, musi posiadać ważny dokument tożsamości, tak jak paszport. W niektórych przypadkach może być również wymagane przedstawienie innych dokumentów, potwierdzających legalny status pobytu w Polsce.
 2. Tłumaczenie dokumentów: W przypadku gdy dokumenty obcokrajowca nie są w języku polskim, mogą one wymagać tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to zwłaszcza dokumentów takich jak zaświadczenie o stanu cywilnym czy akt urodzenia.
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa: W niektórych przypadkach obcokrajowcowi może być wymagane zezwolenie na zawarcie małżeństwa wydane przez odpowiednie władze. Warunki i procedury uzyskania takiego zezwolenia mogą się różnić w zależności od narodowości i statusu pobytu obcokrajowca.

ŚLUB KONKORDATOWY NIEZBĘDNE DOKUMENTY I FORMALNOŚĆI

Ślub konkordatowy jest ceremonią zaślubin odbywającą się w kościele katolickim zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Aby para mogła zawrzeć ślub konkordatowy, konieczne jest dostarczenie kilku istotnych dokumentów:

 1. Dowód tożsamości: Oboje narzeczeni powinni przedstawić ważne dokumenty tożsamości, takie jak dowód osobisty lub paszport. Dokument ten jest potrzebny nie tylko do potwierdzenia tożsamości, ale również prawomocności zawierania małżeństwa. Wymóg ten ma na celu zapobieżenie fałszywym deklaracjom oraz zapewnienie, że zawierająca się umowa małżeńska odnosi się do rzeczywistych osób.
 2. Akty urodzenia narzeczonych: Akty urodzenia narzeczonych są istotnymi dokumentami, które potwierdzają datę i miejsce urodzenia każdej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo. Te dokumenty są niezbędne w procesie rejestracji małżeństwa i mogą być wymagane przez kościół katolicki oraz Urząd Stanu Cywilnego. Zapewnienie prawidłowych aktów urodzenia pozwala na bezproblemowe załatwienie formalności związanych z zawieraniem małżeństwa.
 3. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego: Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego jest dokumentem, który potwierdza stan cywilny każdego z narzeczonych, czyli informuje o tym, czy są oni stanu wolnego, rozwiedzeni czy wdowcy. To istotne narzędzie w procesie rejestracji małżeństwa, które pozwala na upewnienie się, że żadna z osób nie jest już związana innym związkiem małżeńskim.
 4. Zaświadczenie o chrzcie i bierzmowaniu: Para musi przedstawić aktualne zaświadczenia o chrzcie i bierzmowaniu. Dokumenty te potwierdzają, że oboje narzeczeni są ochrzczeni i bierzmowani, co jest wymagane przez kościół katolicki. Zaświadczenia te stanowią ważny element procesu zawarcia ślubu konkordatowego, gdyż potwierdzają aktywną przynależność do Kościoła Katolickiego oraz spełnienie warunków wymaganych przez religijne przepisy.
 5. Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego: Przed zawarciem ślubu konkordatowego, para musi ukończyć kurs przedmałżeński, który jest często wymagany przez kościół katolicki. Zaświadczenie o ukończeniu tego kursu należy dostarczyć do parafii lub kościoła, w którym odbywa się przygotowanie do małżeństwa. Kurs przedmałżeński ma na celu przygotowanie narzeczonych do życia małżeńskiego oraz wprowadzenie ich w podstawowe zasady i wartości katolickiego małżeństwa. Wymóg ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego przygotowania i wsparcia dla przyszłych małżonków przed wejściem w związek małżeński.

ŚLUB KONKORDATOWY – OPŁATY

Ślub konkordatowy to wyjątkowa ceremonia zaślubin odbywająca się w kościele katolickim zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Wraz z przygotowaniami do tego ważnego wydarzenia, para narzeczonych powinna uwzględnić różne opłaty związane z ceremonią. Oto kilka kosztów, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Opłata za korzystanie z kościoła: W niektórych parafiach może być pobierana opłata za korzystanie z kościoła na czas ceremonii ślubnej. Kwota opłaty może zależeć od prestiżu kościoła oraz lokalnych zwyczajów.
 2. Opłaty za dodatkowe usługi: Jeśli para pragnie skorzystać z dodatkowych usług, takich jak muzyka na żywo, dekoracje czy usługi florystyczne, to będą one wiązały się z dodatkowymi kosztami. Koszty te mogą być uzależnione od wybranych usługodawców oraz zakresu usług.
 3. Darowizna dla kościoła: W niektórych przypadkach, para może zdecydować się na przekazanie darowizny dla kościoła, jako wyraz wdzięczności za możliwość korzystania z jego przestrzeni i usług.
 4. Opłaty związane z USC: Po zawarciu ślubu konkordatowego, para małżeńska musi zarejestrować swoje małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Koszty związane z rejestracją małżeństwa w USC mogą obejmować opłatę za wydanie aktu małżeństwa oraz ewentualne opłaty za tłumaczenie i legalizację dokumentów.

JAK WZIĄĆ ŚLUB KONKORDATOWY KROK PO KROKU

Organizacja ślubu konkordatowego wymaga staranności i odpowiedniego przygotowania. Od czego zacząć : 

 1. Kontakt z miejscowym duszpasterzem: Pierwszym krokiem dla narzeczonych jest skontaktowanie się z miejscowym duszpasterzem w kościele, w którym chcą zawrzeć ślub konkordatowy. Duszpasterz udzieli informacji na temat procedur, dokumentów oraz przygotowania przedmałżeńskiego.
 2. Przygotowanie dokumentów: Para musi zebrać niezbędne dokumenty, takie jak akty urodzenia, zaświadczenia o chrzcie i bierzmowaniu, dowody tożsamości oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Dokumenty te są istotne zarówno dla kościoła, jak i urzędu stanu cywilnego.
 3. Kurs przedmałżeński: W ramach przygotowania do małżeństwa, para musi ukończyć kurs przedmałżeński. Jest to wymóg często stawiany przez kościół katolicki, mający na celu przygotowanie narzeczonych do życia małżeńskiego oraz wprowadzenie ich w podstawowe zasady i wartości katolickiego małżeństwa.
 4. Umówienie terminu i rezerwacja kościoła: Po zebraniu dokumentów i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, para może umówić się na spotkanie z księdzem w celu ustalenia terminu ślubu konkordatowego oraz dokonania rezerwacji kościoła.
 5. Ostatnie przygotowania: W ostatnich tygodniach przed ślubem konkordatowym, para powinna dokonać wszelkich niezbędnych przygotowań, takich jak wybór oprawy muzycznej, dekoracji czy ustalenie szczegółów ceremonii. 
 6. Uiszczenie opłaty skarbowej: Po zawarciu ślubu konkordatowego, para małżeńska powinna udać się do wyznaczonego urzędu skarbowego w celu uiszczenia opłaty skarbowej za rejestrację małżeństwa. Kwotę opłaty można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów lub w urzędzie skarbowym. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej można uzyskać poprzez dokonanie płatności w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu. Kwota opłaty mirze ulec zmian ale jeszcze do niedawna wynosiła 84 złote. Po dokonaniu opłaty, należy zachować dowód uiszczenia, ponieważ będzie on potrzebny przy rejestracji małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dbałość o ten krok zapewni prawidłowy przebieg procesu rejestracji małżeństwa.
 7. Rejestracja małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego: Po zawarciu ślubu konkordatowego, para musi zarejestrować swoje małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego. Akt ten zapewni małżonkom prawną ochronę oraz umożliwi załatwienie wszelkich formalności związanych z życiem małżeńskim.
Ślub konkordatowy w plenerze
Ślub konkordatowy

Formalności po ślubie konkordatowym – Konkordatowy ślub FINALIZACJA 

Ostatnim krokiem w procesie zawarcia ślubu konkordatowego jest podpisanie niezbędnych dokumentów w dniu ceremonii. Ważne jest, aby para młoda upewniła się, że ich wyznaczeni świadkowie mają przy sobie ważny dowód tożsamości. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia małżeńskiego!


 • Organizacja wesela krok po kroku 10 Wskazówek

  Organizacja wesela krok po kroku 10 Wskazówek

  ORGANIZACJA WESELA KROK PO KROKU ✔️ 10 wskazówek Planowanie wesela może być zarówno ekscytującym, jak i stresującym doświadczeniem. Niezależnie od tego, czy marzysz o bajkowym przyjęciu w plenerze czy intymnej uroczystości w eleganckiej sali weselnej, nasze krok po kroku pomoże Ci zorganizować wyjątkowy dzień dokładnie tak, jak sobie wymarzyłaś. Przygotuj się na niezapomnianą podróż przez…


 • ILE KOSZTUJE FOTOGRAF NA WESELE W 2024 ROKU

  ILE KOSZTUJE FOTOGRAF NA WESELE W 2024 ROKU

  Ile kosztuje fotografa na wesele w 2024? Ile kosztuje fotograf na wesele w 2024? Jest to często zadawane pytanie. Patrząc na to jak ceny życia z roku na rok rosną analogiczne jest to ze ceny Usług fotograficznych również idą w górę. Cena fotografa ślubnego może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak doświadczenie…


 • SESJA ŚLUBNA, PLENER ŚLUBNY MARZEŃ

  SESJA ŚLUBNA, PLENER ŚLUBNY MARZEŃ

  Sesja ślubna 📷 Plener ślubny inspiracje Kiedy zbliża się wielki dzień, para młoda rozważa wiele różnych kwestii w tym miedzy innymi chodzi im po głowie sesja ślubna innego dnia . Plenerowe sesje zdjęciowe cieszą się coraz większą popularnością ze względu na swoją naturalność i wyjątkowy klimat. Ale jak wybrać idealne miejsce na taką sesję? Przeczytaj poniższe…


 • Ślub jednostronny. Co to jest ? Formalności. Poradnik

  Ślub jednostronny. Co to jest ? Formalności. Poradnik

  Ślub jednostronny


5/5 - (3 votes)